Fjellkoret


STYRET
Terje Leite Stenmark
Leder
Lillian Bøe Larsen
Nestleder
Øyvind Heggholmen
Kasserer
Britt LIse Ekerhovd
Skriver
Nina Skråmestø
Medlemsansvarlig
Vidar Halsøy
Varamedlem
Wenche Hauge
Varamedlem


MUSIKKUTVALGET
TUR  & FESTKOMMITE
Vidar Halsøy (Styrets repr.
Ann-Kristin Møgster
Ann Iren Larsen
Grete Arnesen
Anne Gerd Vik
Sølvi Bjorøy
Oddvar Rebnord
Vigdis Solberg
Malvin Kvalvåg